Assessments voor de

Bouw- & Infra

Mogelijk gemaakt door BOB BV, KOB BV & Con7Bouw BV. Alle rechten voorbehouden.

Rol Diagrammatische Aanpak

INZICHT IN MOGELIJKHEDEN

Ontstaan RDA Aan de bron staat het diagnostisch systeem dat in de jaren tachtig aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld door een team van 32 psychologen. Aan de hand van echte cases werd ineffectief gedrag van psychiatrische patiënten in kaart gebracht en onderverdeeld naar 16 gedragstypen. Vervolgens is het systeem verder doorontwikkeld en is in de afgelopen 18 jaar een groot aantal kenmerken van effectief gedrag toegevoegd. Het aantal opgenomen en geclassificeerde begrippen werd uitgebreid tot zo´n 32.000, teneinde de praktische inzetbaarheid van RDA te verbreden. Hierdoor is RDA inmiddels uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel bij organisatieadvies, werving en selectie, teambuilding, conflicthantering, verandermanagement, loopbaanbegeleiding en management development. Onderscheid RDA is niet zozeer een traditionele test, maar een gedegen methode om gedrag en waarden van mensen, teams en organisaties te analyseren en in kaart te brengen. Omdat mensen hun eigenwaarde niet dienen te ontlenen aan testresultaten, kiest RDA voor een andere aanpak. De RDA analyse biedt inzicht in de huidige en gewenste gedrag- en waardecompetenties. Het schetst een beeld dat gezien kan worden als vertrekpunt voor verdere persoonlijke, team- of organisatieontwikkeling. RDA biedt daarmee toegevoegde waarde aan een breed scala ontwikkelingtrajecten. Ontologisch systeem Een ander kenmerkend verschil ten opzichte van de meeste traditionele testsystemen is dat RDA opgebouwd is vanuit de praktijk en daaraan ook continu getoetst wordt. Het is een ontologisch ervaringssysteem systeem gebaseerd op taal, waarbij de analyse plaatsvindt aan de hand van woorden en begrippen die voorzien zijn van gewogen kenmerken. Hoewel de big five terug te vinden is in het model, gaat RDA verder en onderkent het zestien dominante gedragstypen. Bovendien is RDA een evoluerend systeem dat zich gedurende de tijd aanpast aan de ontwikkeling van de taal. Bij de ontwikkeling van het RDA model is veelvuldig gebruik gemaakt van alle relevante statistische methodieken en technieken zoals in testpsychologie gehanteerd worden. Integraal systeem RDA is het enige analysesysteem dat volledig maatwerk levert en vele functies geïntegreerd kan aanbieden. Het maakt niet alleen competenties zichtbaar, maar voert ook de matching uit met maatwerkprofielen, het legt zonodig een koppeling met functiewaardering en biedt bovendien gerichte coachingsindicaties. De omvang, inhoud en vormgeving van de RDA diensten zijn geheel afgestemd op de wensen van de klant. In tegenstelling tot de traditionele testsystemen, biedt RDA deze diensten geïntegreerd aan en zijn daarvoor niet meerdere kostbare systemen noodzakelijk. Evoluerend systeem Het levende en evoluerende element van RDA wordt verkregen doordat gecertificeerde RDA professionals continu vanuit dagelijkse praktijkervaring, nieuwe begrippen aan het model toevoegen of de weging van bestaande begrippen afstemmen op het gewijzigde taalgebruik. Aanpassing van het RDA model vindt pas plaats nadat het team van psychologen een uitvoerige toetsing heeft uitgevoerd.


Rol

Diagrammatische

Aanpak

INZICHT IN

MOGELIJKHEDEN

Ontstaan RDA Aan de bron staat het diagnostisch systeem dat in de jaren tachtig aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld door een team van 32 psychologen. Aan de hand van echte cases werd ineffectief gedrag van psychiatrische patiënten in kaart gebracht en onderverdeeld naar 16 gedragstypen. Vervolgens is het systeem verder doorontwikkeld en is in de afgelopen 18 jaar een groot aantal kenmerken van effectief gedrag toegevoegd. Het aantal opgenomen en geclassificeerde begrippen werd uitgebreid tot zo´n 32.000, teneinde de praktische inzetbaarheid van RDA te verbreden. Hierdoor is RDA inmiddels uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel bij organisatieadvies, werving en selectie, teambuilding, conflicthantering, verandermanagement, loopbaanbegeleiding en management development. Onderscheid RDA is niet zozeer een traditionele test, maar een gedegen methode om gedrag en waarden van mensen, teams en organisaties te analyseren en in kaart te brengen. Omdat mensen hun eigenwaarde niet dienen te ontlenen aan testresultaten, kiest RDA voor een andere aanpak. De RDA analyse biedt inzicht in de huidige en gewenste gedrag- en waardecompetenties. Het schetst een beeld dat gezien kan worden als vertrekpunt voor verdere persoonlijke, team- of organisatieontwikkeling. RDA biedt daarmee toegevoegde waarde aan een breed scala ontwikkelingtrajecten. Ontologisch systeem Een ander kenmerkend verschil ten opzichte van de meeste traditionele testsystemen is dat RDA opgebouwd is vanuit de praktijk en daaraan ook continu getoetst wordt. Het is een ontologisch ervaringssysteem systeem gebaseerd op taal, waarbij de analyse plaatsvindt aan de hand van woorden en begrippen die voorzien zijn van gewogen kenmerken. Hoewel de big five terug te vinden is in het model, gaat RDA verder en onderkent het zestien dominante gedragstypen. Bovendien is RDA een evoluerend systeem dat zich gedurende de tijd aanpast aan de ontwikkeling van de taal. Bij de ontwikkeling van het RDA model is veelvuldig gebruik gemaakt van alle relevante statistische methodieken en technieken zoals in testpsychologie gehanteerd worden. Integraal systeem RDA is het enige analysesysteem dat volledig maatwerk levert en vele functies geïntegreerd kan aanbieden. Het maakt niet alleen competenties zichtbaar, maar voert ook de matching uit met maatwerkprofielen, het legt zonodig een koppeling met functiewaardering en biedt bovendien gerichte coachingsindicaties. De omvang, inhoud en vormgeving van de RDA diensten zijn geheel afgestemd op de wensen van de klant. In tegenstelling tot de traditionele testsystemen, biedt RDA deze diensten geïntegreerd aan en zijn daarvoor niet meerdere kostbare systemen noodzakelijk. Evoluerend systeem Het levende en evoluerende element van RDA wordt verkregen doordat gecertificeerde RDA professionals continu vanuit dagelijkse praktijkervaring, nieuwe begrippen aan het model toevoegen of de weging van bestaande begrippen afstemmen op het gewijzigde taalgebruik. Aanpassing van het RDA model vindt pas plaats nadat het team van psychologen een uitvoerige toetsing heeft uitgevoerd.

Mogelijk gemaakt door BOB-KOB BV & Con7Bouw BV. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door BOB BV, KOB BV & Con7Bouw BV. Alle rechten voorbehouden.

Assessments voor de Bouw- en Infra